INTERM   AKADEMIA  


e-mail
Styropian frezowany
szczelne docieplenie
INTERM: Pasywny dom
AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Partnerzy
· Szkolenia Wykonawców
· Baseny pokryte folią PCV
· Folia PCV - wieczny dach
· Wykonawcy dociepleń
· Montaż kolektorów
 
Tynki natryskowe
· Tynki natryskowe
· Tynk natryskowy w docieplaniu
· Wykonanie tynku natryskowego
· Sprężarki Metabo
· Agregaty Graco
· Pistolety do natrysku tynku
 
Docieplam Dom
· Pasywny dom
· Docieplam Dom
· Ciepły Dom
· Tynki mozaikowe
· Podbitka dachowa PCV
· Nowe Systemy Dociepleń
· Jak docieplić tanio ?
· Wytyczne docieplania
· Dach pokryty folią PCV
· Baseny pokryte folią PCV
· Kolektory słoneczne
· Świadectwo energetyczne budynk
· Program kursu
 
Menu strony
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Rekomenduj nas
· Ankiety
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
1553978
odsłon strony od 1 kwietnia 2005 roku
 
Wytyczne projektowania docieplania budynku
Dla uzyskania pożądanej temperatury wewnątrz pomieszczenia-domu mieszkalnego, należy wytworzyć ciepło i utrzymać je w tym pomieszczeniu, w sposób ciągły przez wymagany okres.

Docieplenie budynku zmniejsza koszt ogrzewania o 70 % W warunkach polskich zużywa się 3-4 razy więcej energii cieplnej, dla zachowania porównywalnej temperatury pomieszczenia, w stosunku do zużycia w warunkach zachodnich.
Ilość wytworzonego ciepła zależy od rodzaju ogrzewania i sprawności urządzenia grzewczego. Utrzymanie ciepła zależy od stanu izolacyjności ścian, stropów i stanu otworów okiennych i drzwiowych.
W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie powstają duże ilości pary wodnej. Para ta jest odprowadzana na zewnątrz budynku poprzez kanały wewnętrznej wentylacji: -grawitacyjnej, -mechanicznej i poprzez ściany budynku. Ściany budynku wykonane z drewna, materiałów ceramicznych, mineralnych lub betonów są paroprzepuszczalne. Natomiast niewłaściwie wykonana warstwa docieplająca ze styropianu może zlikwidować paroprzepuszczalność ściany i w konsekwencji doprowadzić do zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów. Dla zachowania paroprzepuszczalności ściany przy jej docieplaniu, należy wykonać kanały do odprowadzenia tej wilgoci. W tym celu stosuje się układanie specjalnych listew na powierzchni ściany z rozstawem około 1m lub frezowanie brzegów styropianu. Styropian z frezowanymi brzegami umożliwia wykonanie kanałów odpowietrzających pomiędzy zewnętrzną warstwą docieplanej ściany i warstwą styropianu. Zadaniem tych kanałów jest odprowadzenie wilgoci pochodzącej z wnętrza budynku do atmosfery. Częstym błędem popełnianym przez wykonawców jest zakłócenie paroprzepuszczalności ściany i spowodowanie znacznego jej zawilgocenia. Sposoby termorenowacji - docieplania.
Docieplanie ścian i stropów wykonuje się tzw. "metodą lekką", przez nałożenie warstwy:
-styropian, -siatka, -tynk szlachetny/płytki elewacyjne,
-styropian, płyty izolacyjne PCV.
Zadaniem warstwy docieplającej jest:
- poprawa izolacyjności termicznej ścian,
- odcięcie dopływu wilgoci do ściany,
Warstwa docieplająca winna pokrywac całą powierzchnię ścian i dachu oraz być:
A. Izolacyjna, współczynnik przewodności 0,04 W/m2xK, jednolita warstwa zamknięta ze wszystkich stron budynku pokrywająca ściany piwnicy do głębokości przemarzania gruntu lub stropu, ściany domu, powierzchnię dachu.
B. Hydrofobowa, nie przepuszczająca i wypierająca wilgoć. Warstwa docieplająca i ściany muszą być suche.
C. Lekka, nie powodować dodatkowego obciążenia ustroju nośnego budynku.
Podane wymagania spełniają: styropian, tynk szlachetny, płyty izolacyjne PCV i niektóre płytki elewacyjne. Stosować należy tylko płyty izolacyjne PCV o budowie komorowej zamkniętej produkt firmy Plastivan Belgia.
Natomiast wełna mineralna, spieniony polietylen i tynk zwykły są materiałami hydrofilnymi - nasiąkliwymi i dlatego nie są stosowane do docieplania budynków.
Poprawnie wykonane i kompleksowe docieplenie pozwala uzyskać do 70% oszczędności w zużyciu energii cieplej.

Docieplenie ścian z warstwą tynku szlachetnego;
1. Umocnić podłoże, powierzchnię ściany, przez naniesienie warstwy gruntującej.
2. Nałożyć warstwę kleju i przykleić płyty styropianowe FS15, z frezowanymi brzegami. Ze względu na mniejszą ilość łączeń najlepsze jest stosowanie płyt styropianu o wymiarach nie przekraczających 1,0x1,5 m i minimalnej grubości płyty 5cm. Płyty styropianu przed przyklejeniem do ściany należy smarować warstwą kleju w postaci "pasów" lub "placków. Docieplać należy również powierzchnie boczne węgarków w otworach drzwiowych i okiennych.
3. Zamocować płyty za pomocą eurokołków 4 szt. na m2 płyty. Eurokołki posiadają gwoździe stalowe ocynkowane i pewnie mocują styropian do ściany. Gwoździe tworzywowe nie zapewniają trwałego mocowania.
4. Na powierzchnię styropianu nanieść warstwę kleju i wcisnąć siatkę zbrojeniową. Stosować wyłącznie siatkę z włókna szklanego. Układać kolejne warstwy siatki z zachodzeniem brzegów po 5cm. Po 24 godz. pokryć całą powierzchnię ponownie warstwą kleju dla całkowitego zakrycia siatki.
5. Nałożyć warstwę hydrofobową, wypierającą wilgoć (grunt).
6. Nałożyć warstwę tynku szlachetnego mineralnego lub akrylowego.
Docieplenie tym sposobem wymaga wykonania 8 warstw, czas technologiczny prac wynosi ok. 2 tygodni. Tynk należy wykonywać w temperaturze 5-250C. Niezbędne jest rusztowanie obejmujące całą docieplaną ścianę. Prace docieplające powinny być wykonywane przez osoby posiadające minimum wiedzy i doświadczenia. Koszt materiału dla docieplenia 1m2, wynosi ok. 22 zł. (dla styropianu FS15 o grubości 5cm).
Przygotowanie masy kleju i tynku mineralnego do nałożenia:
Worek zaprawy kleju lub suchego tynku mineralnego, należy wsypać do pojemnika z wodą i wymieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszyczkowym do uzyskania jednorodnej masy. Następnie odstawić wymieszaną zaprawę na około 10 min. i mieszać ponownie przez 1-2 min. Po zakończeniu procesu mieszania uzyskuje się konsystencję kleju lub tynku odpowiadającą konsystencji "gęstej śmietany". Proporcje: 25kg tynku na około 6l wody. Po przygotowaniu, zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin.
Tynk akrylowy, jest tynkiem wykonanym na bazie żywicy akrylowej, odznacza się największą odpornością na działanie czynników atmosferycznych i trwałością koloru, gwarantowana trwałość wynosi ok. 25 lat. Tynk jest sprzedawany w postaci gotowej masy do użycia, w pojemnikach 15 kg. Można go nakładać na ściany docieplone styropianem oraz na stare tynki mineralne po uprzednim nałożeniu warstwy gruntującej.
Tynki akrylowe występują w postaci tynków:
-strukturalne z ziarnem od 2 do 5 mm i bez ziarna do nakładania na ściany,
-granitowe z dodatkiem ziaren granitu, do nakładania na ściany piwnic, ogrodzenia, kolumny, zastępuje płytki elewacyjne. Jest niezwykle prosty w wykonaniu i stosunkowo niedrogi, koszt materiału wynosi ok. 25 zł/m2 Tynk ten jest elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, posiada interesującą kolorystykę.
Wykonanie faktury tynku szlachetnego;
Nakładanie tynku odbywa się za pomocą pacy metalowej. Grubość warstwy tynku wynosi 2,0 - 4,0 mm w zależności od rodzaju tynku (kruszywa): -BARANEK, -KORNIK, -CIĄGNIONY: -3mm, -WAŁEK: -2mm, -DESZCZYK: - 4mm.
Tynki należy nakładać w zespołach 3-5 pracowników: - przygotowanie zaprawy (wiertarka z mieszadłem);
- 1 pracownik, - nakładanie masy na ścianę (paca metalowa),
- 2 pracowników, - zacieranie (paca styropianowa lub plastykowa).
W przypadku nakładania tynku na dużych powierzchniach ścian, bez możliwości dokonywania przerw technologicznych, pracowników musi być odpowiednio więcej.
Fakturę tynku należy wykonać natychmiast po nałożeniu dla następujących tynków:
BARANEK- zacieranie wykonuje się pacą styropianową wyrównując bardzo delikatnie powierzchnię tynku, ruchami kolistymi.
CIĄGNIONY - zacieranie odbywa się za pomocą pacy styropianowej Pacę ciągnie się "z góry do dołu i z dołu do góry".
Fakturę następujących tynków wykonuje się po upływie 5-10 minut:
KORNIK - zacieranie wykonuje się pacą plastykową trąc mocno kolistymi ruchami. Faktura ta powinna być wykonywana przez pracowników posiadających duże doświadczenie.
DESZCZYK - Zacieranie wykonuje się pacą plastykową ciągnąc pacę "z dołu do góry i z góry na dół".
WAŁEK - Zacieranie odbywa się wałkiem po 2-3 minutach po nałożeniu warstwy pacą metalową. Fakturę tę stosuje się do małych lub wąskich powierzchni.
Najważniejszą sprawą jest właściwe określenie czasu po jakim w danych warunkach atmosferycznych (dla istniejącego rodzaju podłoża) należy rozpocząć proces zacierania.
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC TERMORENOWACYJNYCH METODĄ LEKKĄ.
Docieplenie wykonuje się na powierzchniach ścian otynkowanych i nie otynkowanych.
1. Tynki kruszące się i odpadające należy usunąć lub wzmocnić, przez przemalowanie powłoką gruntującą, kolejne prace należy wykonywać po 24 godz.
2. Klejenie styropianu, należy wykonać jednorazowo na całej ścianie lub całym budynku:
a) płyty styropianowe przykleić do ściany po posmarowaniu klejem całej powierzchni płyty w postaci pasów lub nałożyć klej w postaci placków. Płyty styropianu układa się na ścianie podobnie jak płytki ceramiczne co pozwala na usunięcie nierówności występujących na ścianie po jej wykonaniu.
b) płytę docisnąc do ściany i zamocować kołkami 4 szt/m2.
3. Kleić siatkę:
a) Nałożyć warstwę kleju szerokości 1,05 m i wcisnąć siatkę (poziomo lub pionowo), pasy siatki winny zachodzić wzajemnie na siebie po 5 cm. Klej wygładzić pacą.
b) Po 24 godz. nanieść kolejną warstwę kleju dla całkowitego przykrycia siatki, łączna grubość warstwy kleju powinna wynosić 3mm. Przeszlifować powierzchnię kleju po 24 godzinach od chwili nałożenia. Łączne zużycie kleju do przyklejenia styropianu i zatopienia siatki wynosi od 6 do 9 kg/m2. Wielkość zużycia kleju wynika z nierówności występujących na powierzchni ściany.
4. Po przeszlifowaniu na warstwę kleju należy nałożyć grunt za pomocą pędzla lub wałka.
5. Wykonać tynk po upływie 24 godz. od nałożenia gruntu;
a) nanieść warstwę tynku pacą metalową.
b) wykonać fakturę tynku w zależności od wielkości ziarna (ciągniony, kornik, wałek), opis w instrukcji.
c) zużycie tynku wynosi 3,0 kg/m2 dla kruszywa 2 mm i 3,5 kg/m2 dla kruszywa 3 mm.
Docieplenie ścian z pokryciem boazerią PCV.
1. Zamocować do ściany łaty drewniane (pionowe lub poziome); rozstaw łat 0,5m.
2. Ułożyć warstwę styropianu pomiędzy listwami i zamocować kołkami lub klejem.
3. Zamocować do łat płyty izolacyjne - boazeria PCV - za pomocą gwoździ ocynkowanych lub miedzianych. Należy stosować wyłącznie płyty izolacyjne o budowie komorowej zamkniętej, płyta winna stanowić samodzielny element izolacyjny i konstrukcyjny. Rozwiązaniem połowicznym jest stosowanie skorupowych płyt PCV, importowanych z Ameryki Północnej. Panele te wymagają stosowania profilowanych wkładek styropianowych, wciskanych od strony wewnętrznej skorupy dla uzyskania wymaganej sztywności i izolacyjności. Brak wkładek styropianowych, powoduje odkształcanie elementów skorupowych po kilkuletnim okresie użytkowania oraz nie zapewnia właściwej izolacyjności tych paneli PCV.
Prace docieplające z zastosowaniem płyt PCV można wykonywać samodzielnie w dowolnej porze roku. Rusztowanie ustawia się w miejscu wykonywania prac. Trwałość warstwy docieplającej wynosi minimum 25 lat. Ponadto płyty izolacyjne PCV o budowie komorowej zamkniętej stanowią dodatkową warstwę izolacyjną i są łatwiejsze do utrzymania w czystości oraz nie wymagają renowacji w całym okresie użytkowania.
Docieplenie dachu.
Docieplenie dachów płaskich wykonuje się przez zastosowanie płyt styropianowych o nazwie handlowej PW 11/A (styropian z przyklejoną papą). Płyty te są przyklejane klejem i dodatkowo mocowane mechanicznie za pomocą kołków, do papy na istniejącej powierzchni dachu. Przed przyklejeniem płyt należy wyrównać starą, zniszczoną papę na dachu lub ją usunąć całkowicie. Należy stosować płyty PW wykonane ze styropianu FS 15 lub FS 20 o odpowiedniej grubości. Optymalne grubości styropianu wynoszą 10-12 cm.
Wysłano dnia 04-04-2005 o godz. 12:42:47 przez admin
 
Ankieta tego artykułu
Dopieplam, ponieważ ?

obniżam koszty
poprawiam warunki


[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów 15
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o :
Wytyczne projektowania docieplania budynku

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4
Głosów: 11


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 INTERM Akademia Budownicta Pasywnego. Poznan Pl 2005 - 2019