CERTYFIKAT ENERGETYCZNY
Data: 19-03-2009 o godz. 07:18:46
Temat: Domy i mieszkania


Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane jest także certyfikatem energetycznym i odpowiednio certyfikator - zawód osoby sporządzającej certyfikat, wprowadza z dniem 1 stycznia 2009r., Ustawa Prawo budowlane, Dz.U. Nr 191 poz. 1373 z dnia 18-10-2007 r., zgodnie z dyrektywą 2002/91/EC PE i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r., dotyczącej jakości energetycznej budynków.
Celem Dyrektywy i certyfikatu energetycznego, jest poprawa efektywności energetycznej budynku w krajach UE, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych i wewnętrznych budynku i opłacalności danego przedsięwzięcia.

Generalnie chodzi o promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie, minimalizacje zużycia energii pierwotnej do celów: -grzewczych i wentylacji, -przygotowania ciepłej wody, -klimatyzacji, -oświetlenia. Metodykę, wykonania niezbędnych obliczeń i sporządzania świadectwa w Polsce, określa Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 6 listopada 2008r. Używane się mylone dwa pojęcia; charakterystyka energetyczna budynku i audyt energetyczny. Audyt jest opracowywany w innym: -celu, -aktów prawnych, -metodyki. Opracowywany dla dla potrzeb termomodernizacji.
Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu sprzedawanych lub wynajmowanych, a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych, zintegrowanej charakterystyce energetycznej. Na podstawie informacji zawartych w świadectwie; właścicielowi, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym określić koszt energii związany z użytkowaniem danego lokalu.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
Certyfikat energetycznym może wykonać uprawniony certyfikator energetyczny.
Uprawnienia certyfikatora może uzyskać osoba po ukończonych studiach magisterskich dowolnego kierunku, po ukończeniu kursu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. W kursie uczestniczyć mogą osoby, z wykształceniem wyższym magisterskim i absolwenci z terminem obrony pracy magisterskiej w roku 2009.
Po zakończeniu kursu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do zdania egzaminu organizowanego w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Zdanie egzaminu i wpisanie do rejestru uprawnia do sporządzania świadectwa energetycznego budynku.
Uzyskane w Polsce uprawnienia są ważne we wszystkich krajach UE, podobnie jak prawo jazdy. Uprawnienia te, mogą być dodatkowym źródłem dochodów dla aktywnych osób. Certyfikat wykonuje się z mocy Ustawy, bez posiadanego stażu, praktyki i układów.
Szacunki określają, ze w roku 2009 należy wykonać około jednego miliona świadectw energetycznych.
INTERM Instytut Innowacyjno Technologiczny w Poznaniu, uruchomił i prowadzi kursy dla osób ubiegających o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej. Kursy kierowane są, do wszystkich osób po studiach magisterskich, a na preferencyjnych warunkach do absolwentów i magistrów roku 2009.
Szczegóły dotyczące kursu, przepisów zakresu, zawarte są na stronie www.interm.pl
Kurs trwa 50 godzin, odbywa się w systemie weekendowym w soboty i niedziele. Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Uczelni


dr inż. Piotr ŻukArtykuł jest z AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM
www.cieplydom.pl

Adres tego artykułu to:
www.cieplydom.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=210