Nowe Systemy Dociepleń
Data: 04-04-2005 o godz. 14:39:00
Temat: Systemy dociepleń


1. Wstęp.
Jakość każdego produktu określana jest na etapie projektowania i wytwarzania. Dla uzyskania najwyższej jakości, Producenci stosują różne sposoby produkcji i kontroli jakości, m.in. ISO.

Każdy produkt posiada najwyższą jakość w danych warunkach, zgodną z normami jakości i wymogami, np. Aprobaty Technicznej. W przypadku materiałów budowlanych a szczególnie zapraw tynkarskich, jakość końcowa uzależniona jest od kwalifikacji Wykonawcy i warunków atmosferycznych w jakich dany produkt jest stosowany. Najlepszy produkt, może mieć niską jakość końcową spowodowaną, stosowaniem wyrobu w nieodpowiednich warunkach pogodowych lub nie zachowaniem wymagań technologii montażu. Istnieje pewna granica stosowania danego wyrobu i uzyskania odpowiedniej jakości końcowej. Producenci wyrobu, doskonalą dany wyrób tylko do pewnej granicy. Dla uzyskania możliwie wysokiej jakości końcowej, często zachodzi potrzeba całkowitej zmiany produktu. Zmiana taka ma na celu wyeliminowania najsłabszego ogniwa, decydującego o jakości końcowej. Szczególnie zawodnym ogniwem w procesie jakości jest etap realizacji.
W budownictwie mieszkalnym i przemysłowym, stosowane są różne sposoby docieplania budynków, przeważające zastosowanie ma technologia „lekko-mokra”. Technologia „lekko-mokra” jest technologią XIX wieku, zmodyfikowaną przez dodanie dodatków uszlachetniających. Dodatki uszlachetniające spowodowały, m.in. zmniejszenie grubości powłoki tynku z 20 mm do 3-5 mm. W zależności od materiału wiążącego wyróżnia się zaprawy tynkarskie :
- mineralne
- akrylowe,
- silikatowe,
Pomimo zróżnicowania materiału wiążącego zaprawa tynkarska jest w dalszym ciągu zaprawą nakładaną w różnych warunkach pogodowych, przez Wykonawców o różnych kwalifikacjach.
Podstawowymi wadami technologii lekko-mokrej, jest to że:
- jakość powłoki uzależniona od kwalifikacji Wykonawcy i warunków pogodowych w jakich odbywa się nakładanie tynku,
- ze względu na warunki pogodowe ograniczony jest okres stosowania, nakładanie powłoki winno być wykonywane w okresie od kwietnia do września,
- powłoka tynku ma niską trwałość,
- stosunkowo wysoki koszt jednostkowy materiału i robocizny.
Podane wady sprawiły, że technologia „lekko-mokra” wyczerpała swoje możliwości realizacyjne.

2. W Firmie INTERM w Poznaniu-Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 9, w wyniku prowadzonych prac, opracowano całkowicie Nowe Systemy Dociepleń -ISD i zaproponowano nowe materiały dla pokrycia warstwy docieplającej. INTERM –ISD jest technologia XXI wieku, zapewnia znacznie wyższy poziom jakości i trwałości pokrycia zewnętrznej warstwy docieplającej i eliminuje ze stosowania technologię „lekko-mokrą”.
2.1. ISD1. Elewacja ocieplająca budynku, Urząd Patentowy RP Patent 200709. Elewacja ocieplająca  według wynalazku zawierające termoizolacyjną warstwę zamocowaną do konstrukcji nośnej i zewnętrzną warstwę, charakteryzuje się tym, że zewnętrzną warstwę stanowi elastyczny materiał z tworzywa sztucznego w stanie naprężonym, korzystnie folia z polichlorku winylu lub folia poliuretanowa. Zewnętrzna warstwa z elastycznego tworzywa sztucznego może być zamocowana bezpośrednio do termoizolacyjnej warstwy, lub zamocowana jest do siatki wykonanej z elementów kształtowych . Siatka umieszczona jest na termoizolacyjnej warstwie i zamocowana do konstrukcji nośnej. Rozwiązanie według wynalazku cechuje niski koszt uzyskania elewacji budynku i pokrycia dachu. W przypadku zamknięcia elastycznym materiałem z tworzywa sztucznego przestrzeni wyznaczonej przez siatkę uzyskuje się warstwę powietrza dodatkowo izolującą cieplnie . Folia barwiona w masie o znacznej wytrzymałości i trwałości zapewnia uzyskanie w dowolnym kolorze trwałego pokrycia. W przypadku mechanicznego uszkodzenia łatwa jest wymiana fragmentu elastycznego materiału lub jego naprawa.
2.2. Elewacja budynku, Urząd Patentowy RP Patent 197632. Elewacyjna płyta izolacyjna według wynalazku mająca rdzeń z materiału termoizolacyjnego, charakteryzuje się tym, że co najmniej jedna powierzchnia rdzenia pokryta jest warstwą poliuretanu. Płyta stanowi gotowy element wykończeniowy zewnętrznej ściany budynku, bez potrzeby stosowania tynku. Płyta może mieć dowolną ozdobną fakturę i kolor zewnętrznej powierzchni.
2.3. ISD3. Elewacja budynku, Urząd Patentowy RP Patent 197632. Elewacja budynku według wynalazku, wykonana z płaskich elementów w postaci arkuszy, pasów lub płytek zamocowanych na ścianie lub warstwie termoizolacyjnej, charakteryzuje się tym, że elementy te stanowi dowolna papa dachowa lub zewnętrzna tapeta z włókna szklanego pokrytego folią z polichlorku winylu. Górna część poszczególnych elementów wykonanych z tych materiałów zamocowana jest trwale do podłoża. Pozostała część w postaci pasków prostokątnych, rybiej łuski lub innych kształtów zwisa swobodnie i pokrywa niżej usytuowane elementy. Elewację budynku według wynalazku cechuje znaczna trwałość, możliwość uzyskiwania różnych efektów estetycznych oraz niski koszt wykonania.
3. Systemy Dociepleń INTERM –ISD budynków, charakteryzują się:
a. Możliwością wykonywania prac docieplających w okresie całego roku, niezależnie od warunków pogodowych,
b. Najwyższą trwałością powłoki zewnętrznej, nałożonej na warstwie docieplającej,
c. Koszt jednostkowy materiału warstwy zewnętrznej jest stosunkowo niski i nie przekracza kosztu materiału powłoki tynku mineralnego,
d. Montaż docieplenia i powłoki zewnętrznej wymagają minimalnych kwalifikacji i nie wpływają na trwałość powłoki zewnętrznej,
e. Nabywca systemu dociepleń, może samodzielnie wykonać prace docieplające i zamontować powłokę zewnętrzną.

Poszukujemy partnerów.

Artykuł jest z AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM
www.cieplydom.pl

Adres tego artykułu to:
www.cieplydom.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=47