Nowość !!! KOLEKTOR SŁONECZNY UP RP W 61859
Data: 27-12-2005 o godz. 11:56:07
Temat: Kolektory słoneczne


Kolektor słoneczny UPRP W 61859. Przedmiotem wzoru użytkowego jest kolektor słoneczny usytuowany na ścianie lub dachu budynku.

Oferta dla; Biur projektowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, do wszystkich.
Znany jest kolektor słoneczny służący do pochłaniania energii promieni słonecznych, który stanowi oddzielny element konstrukcyjny mocowany do ściany lub dachu budynku.
Kolektor ma postać metalowej ramy z umieszczoną w niej warstwą termoizolacyjną i zespołem rurek przykrytych przeźroczystą płytą przepuszczającą promienie słoneczne, najczęściej szklaną. Kolektor słoneczny posiada wsporniki służące do jego zamocowania na budynku. Ciecz płynąca w zespole rurek, po nagrzania się pod wpływem działania promieni słonecznych, przekazuje energię cieplną wodzie w wymienniku ciepła.
Kolektor słoneczny według wzoru użytkowego zawierający zespół rurek przykrytych przeźroczystą płytą przepuszczającą promienie słoneczne, charakteryzuje się tym, że zespół rurek osadzony jest na warstwie docieplającej budynek.
Rozwiązanie według wzoru użytkowego, w którym zespół rurek kolektora słonecznego usytuowany jest bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej ściany lub dachu, w sposób istotny obniża koszt zainstalowania kolektora. Kolektor stanowi fragment istniejącej konstrukcji budynku i wpływa korzystnie na jego wygląd. Kolektor ten może być zastosowany w połączeniu z dowolną warstwą zewnętrzną budynku stanowiącą elewację lub pokrycie dachu.
Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym schematycznie w przekroju poprzecznym zespół rurek kolektora słonecznego osadzony na warstwie docieplającej budynku. Do konstrukcji nośnej 1 budynku zamocowana jest warstwa docieplająca 2, na której umieszczona jest zewnętrzna warstwa 3 budynku. W wybraniu 4 warstwy docieplającej 2 osadzony jest na niej zespół rurek 5 kolektora słonecznego 6. Zespół rurek 5 zamocowany jest za pomocą obejm 7 do konstrukcji nośnej 1 i przykryty przeźroczystą płytą 8.
Zastrzeżenia ochronne.
Kolektor słoneczny usytuowany na budynku, zawierający zespół rurek przykrytych przeźroczystą płytą przepuszczającą promienie słoneczne, znamienny tym, że zespół rurek (5) osadzony jest na warstwie docieplającej ( 2) budynku.
Skrót.
Kolektor słoneczny posiada zespół rurek (5) osadzony bezpośrednio na warstwie docieplającej (2) budynku. Zespół rurek (5) przykryty jest przeźroczystą płytą (8) przepuszczającą promienie słoneczne . Kolektor słoneczny może być usytuowany na dachu lub ścianie budynku.

Włascielem wzoru jest:
Interm, 62-081 Poznań-Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 9, napisz do nas kolektory

Artykuł jest z AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO. Docieplanie, materialy, technologie, kolektory sloneczne, INTERM
www.cieplydom.pl

Adres tego artykułu to:
www.cieplydom.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=95